การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562