จุดตรวจวัดอุณหภูมิ

กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 จัดจุดล้างมือ +ชุดแอลกอล์ฮอล์ล้างมือ และจุดตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการที่ สนง.  โดยจัดไว้บริเวณหน้าห้องอำนวยการ  เพื่อคัดกรองผู้ที่มีไข้และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สนองนโนยาบรัฐบาล  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2563