++ต้อนรับนักจัดการงานทั่วไปที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

นายรองสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นางรองรุ่งทิพย์ ทาวดี รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางจอมขวัญ วิอุ่น ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ คุณประทุมพร หมัดสมัน นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มอำนวยการ) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง โดยมี นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะเดินทางมาส่ง