ศึกษาดูงาน จ.น่าน ปี 63

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่จ.น่าน ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563