บรรยายพิเศษจากกลุ่มอำนวยการ

นางจอมขวัญ  วิอุ่น  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายพิเศษภารกิจกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1  แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 ณ สพป.ลำพูน เขต 1 โดยวันนี้เป็นกลุ่มอำนวยการ  ที่ต้องให้ข้อมูล  และผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของกลุ่มฯ   ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2563