ประชุมโครงการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1 ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มๆฯ เพื่อนำเสนอโครงการของกลุ่มอำนวยการ เข้าแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564  ณ ห้องผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2563