จัดสถานที่เข้ากับบรรยากาศเทศกาลลอยกระทง 63

กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ดำเนินการจัดสถานที่ภายในสำนักงานฯ  ประดับโคมไฟ  และตกแต่งซุ้มบริเวณหน้าสำนักงานฯ  เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ  เทศกาลงานลอยกระทง  ประจำปี 2563