ร่วมพิธีถวายโคมบูชาพระนางจามเทวี ประจำปี 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต  1 และบุคลากรกลุ่มอำนวยการฯ ได้รับมอบหมายให้ร่วมพิธีถวายโคมบูชาพระนางจามเทวี ประจำปี 2563 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง  จ.ลำพูน