ประชุมกลุ่มอำนวยการ

นายวินัย  แป้นน้อย   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างภายในกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพุน  เขต 1  เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ที่สพป.ลำพูน  เขต 1 และได้รับหน้าที่ดูแลกลุ่มอำนวยการ  ในการนี้ได้ทำความรู้จักเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2563