สวัสดีปีใหม่ 2564 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  นำโดย  นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1  ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่  นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมทั้งขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและเพื่อเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิต  เมื่อวันที่  4  มกราคา 2564  ณ  กลุมอำนวยการ  สพป.ลำพุน  เขต 1   อ.เมือง  จ.ลำพูน