รายงานผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KRS)

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (KRS) คลิกดูรายละเอียดที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1WcNJpSOo7bedCMDt7Pff8G0UQDIAz8zU/view?usp=sharing