การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นายวินัย  แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงแนวปฏิบัติการปฏิบัติงาน และมอบนโยบาย  โดยมี น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการร่วมประชุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1