ช่วยเหลือโรงเรียนหนองช้างคืนเบื้องต้น

เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2564  ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 มอบหมายให้นายนิมิตร  โอ๊ตฟู  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  และนายพิทักษ์พงศ์  พรมหณะ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้นของโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน  หลังจากที่โดนพายุฝนถล่ม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  จนส่งผลให้หลังคาโรงเรียนพังเสียหาย  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จะได้ช่วยเหลือโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนต่อไป