นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รับการให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมีนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานฯ นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นคณะกรรมการ และมีผู้เข้ารับการประเมินรวม 8 ท่าน ประกอบด้วย นายชยพล ประดิษฐ์ รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 นายอภินันทิชัย แกระหัน รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 นายไพชยา พิมพ์สารี รองผอ.สพม. เขต 35 นายเรืองยศ ปันศิริ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายสุรชาติ กานสอาด รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางปุณิกา ธรรมนูญ สพป.ลำพูน เขต 2 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2