ประชุมกลุ่มอำนวยการ

นายวินัย  แป้นน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 ดำเนินการประชุมกลุ่มอำนวยการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม  ในการนี้ได้สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละคนพร้อมให้คำแนะนำในการทำงาน  พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการงานร่วมกันภายในกลุ่มอำนวยการ  ณ  กลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2564