ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  นางสาวจอมญาดา  โชคธานานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ให้การต้อนรับ  และบรรยายพิเศษภารกิจกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ที่มาฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ระหว่างวันที่ 1 – 19 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมื่อง จ.ลำพูน