รดน้ำดำหัว สงกรานต์ 64

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  นางสาวจอมญาดา  โชคธานานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  ร่วมกันรดน้ำดำหัว  นายวินัย  แป้นน้อย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย “สงกรานต์ 2564” หรือ “วันประเพณี ปี๋ใหม่เมือง” ของทางล้านนา  ในโอกาสนี้ได้ขอพรจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  เพื่อเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิต  และการทำงานอีกด้วย  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน