ปฏิทินการดำเนินงาน ITA สพป.ลำพูน เขต 1 ,ITA สถานศึกษา , PMQA, มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัด KRS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปฏิทินการดำเนินงาน ITA สพป.ลำพูน เขต 1 ,ITA สถานศึกษา , PMQA, มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัด KRS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564