ฉีดวัคซีน COVID – 19 เข็มแรก

นายวินัย แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  และนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน เขต 1 และบุคลากรภายในกลุ่มฯ  เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มแรก ณ โรงพยาบาลลำพูน โดยโรงพยาบาลลำพูน ปรับแผนรูปแบบและขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถเพิ่มจำนวนการฉีดวัคซีนได้จากเดิมชั่วโมงละ 100 คน เป็นชั่วโมงละ 150 คน ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้เตรียมยื่นเรื่องถึงกรมควบคุมโรค ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มแรงงานโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่ได้ยู่ในทะเบียนบ้าน แต่มาพักอาศัยอยู่ บ้านเช่า หรือ หอพัก รวมกว่า 6 หมื่นคน ให้เข้าถึงการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2564