ต้อนรับ นศ.ฝึกงานงานปริญญาโท ม.นอร์ท เชียงใหม่

นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1 ให้การต้อนรับนายอนุวรรต  บุญเรือง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่  ที่เดินทางมารับการฝึกประสบการณ์การทำงานที่  สพป.ลำพูน  เขต 1  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพุน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน 2564