เยี่ยมให้กำลังใจน.ร.ฉีดวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เข็มที่ 2

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นตัวแทนไปเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน  เขต 1  ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เข็มที่ 2 โดยมีนางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน เขต 1  ร่วมเดินทางไปด้วย  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน