ประชุมกลุ่มอำนวยการ

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการ  เพื่อมอบหมายภารกิจงาน  และติดตามผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2564