ประชุมฝ่ายอาคารสถานที่

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการ  ฝ่ายอาคารสถานที่  เพื่อมอบหมายภารกิจงาน  และติดตามผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม สป.ลำพูน  เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2564