ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารฯ ม.นอร์ท เชียงใหม่

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารฯ ม.นอร์ท เชียงใหม่  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2564