ประชุมทีมบริการลูกจ้างประจำ สพป.ลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565  ธราพงศ์ สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  ประชุมทีมบริการลูกจ้างประจำ สพป.ลำพูน เขต 1  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการ ให้เป็นที่พึงพอใจ กับทุกท่าน “อำนวยการ พร้อม”   “วิชาการเด่น เต็มใจบริการ งานรวดเร็วถูกต้อง ภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม รักบริการเหมือนรักตัวเอง”   ณ  ห้องอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน