ประชุมกลุ่มอำนวยการเดือนมกราคม

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการในส่วนของเดือนมกราคม  เพื่อมอบหมายภารกิจงาน  และติดตามผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2565