ประชุมกลุ่มอำนวยการเดือนกุมภาพันธ์

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  เพื่อมอบหมายภารกิจงาน  และติดตามผลการดำเนินงาน  ณ  ประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2565