ศาลาธารารวมใจ สพป.ลำพูน เขต 1

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นำคณะลูกจ้างประจำ สพป.ลำพูน  เขต 1  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ “ศาลาธารารวมใจ  สพป.ลำพูน  เขต 1” เพื่อใช้เป็นที่ต้อนรับ  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาติดต่อราชการ  และเพื่อเป็นที่ออกกำลังกาย ด้วยกีฬา “เปตอง” ของข้าราชการ  ลูกจ้างในสังกัด สพป.ลำพูน  เขต 1  หลังเลิกงาน  ณ  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2565