ซ่อมธงชาติ สนง.ชำรุด

นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และนางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยนายนิมิตร  โอ๊ตฟู  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด  ซ่อมแซมธงชาติภายในสำนักงานที่สายชำรุด  โดยการเปลี่ยนให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ  ในการนี้  นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1  ได้ควบคุมการทำงานซ่อมแซมด้วยตัวเอง  ณ   สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2565