รับมอบเจลแอลกอล์ฮอล์ล้างมือ

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นตัวแทน สพป.ลำพูน  เขต 1  รับมอบเจลแอลกอล์ฮอล์ล้างมือจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก กทม. เพื่อใช้ในสำนักงานฯ ต่อไป  ณ  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2565