ร่วมประชุม หน.ส่วนราชการจังหวัด

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน  นายอำเภอ  และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ครั้งที่  8/2565   โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2565