ร่วมประชุมเตรียมงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี 2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน  เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสักการะพระนางจามเทวีงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน  ประจำปี 2565 ในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง (ภาคค่ำ)  ณ  ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน