ต้อนรับนิสิตรายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นตัวแทนให้การต้อนรับนิสิตรายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยพะเยา  จำนวน 3 คน  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  เมื่อวันที่  10   มีนาคม  2566